top of page

ECLECTIC HALLUCINATIONS

Men neme een halve bak gemengd aardewerk en porselein uit grootmoeders “Wunderkammer” en een halve bak eigen baksel, overgiet dat met een saus van levendig glazuur, bak het in de oven... et voilà: la condition humaine. Zo zou in een satirisch programma het recept voor een ‘echte’ Yves Malfliet kunnen luiden. Natuurlijk ga je dan voorbij aan het kunstenaarschap van de maker, de zeggingskracht en vooral de gelaagdheid van het werk. Malfliets beelden zijn intrigerend, onverwacht en anekdotisch. Zijn werken zijn theatraal en dikwijls vervreemdend dubbelzinnig: Achter het masker van het amusement gaat dikwijls heel wat sarcasme, bittere realiteit en narratieve absurditeit schuil. Dikwijls maakt Malfliet gebruik van bibelots die figureren als acteurs in zijn beeldentaal. Zijn werken vragen een relativerende benadering, want met zijn spontane, eclectische, improviserende stijl positioneert Yves Malfliet zich als een 3D ‘cabaretier’, waar de werken het statuut krijgen van een hedendaags sprookje met opera clichés, balancerend tussen naïviteit, het sacrale en het mystieke, waarbij de conceptuele, narratieve slagkracht het vakmanschap overstijgt... 

 

Malfliet’s work is intriguing, unexpected and anecdotic. The works 

radiate the pleasure the artist experienced in creating it. But behind the mask of the amusement sometimes hide a great deal of sarcasm, bitter reality and narrative absurdity: he holds a mirror in front of the viewer’s face. It is a narrative that every viewer will have to interpret, flesh out and consume for himself. Shapes are brought together like a sort of “pièce-montée”. By using the porcelain “ready made” objects, he integrates elements that belong to the common people’s culture. Porcelain elements are part of the work and here lead a second life. This creates alienation. Everything is covered by a multi-coloured mix of glazes and as a result the “found objects” are inseparably incorporated into the whole. The result balances between naivety, sacrality and mysticism, whereby the conceptual transcends the craftsmanship.

EXHIBITION YVES MALFIET

11/03 to 10/04/2021

bottom of page